Port-Katater-Drenaj Tedavi ve Bakımı Uygulamaları

kataterPort kateter onkolojide çok sık kullanılan güvenli damar yollarıdır. Tedaviniz için size port kateter takılması önerilebilir. Port kateter takılması işlemi uzun süreli damar yolu erişimi gereken hastalarda çok yaygındır.

Neden gereklidir?
Kemoterapi uygulanması amacıyla damar yolunun sık kullanılmasına bağlı bu damarların aşınması, damar yolu açılmasının güçleşmesi ya da imkansız olması
Bazı kemoterapi ilaçlarının damar dışına kaçması durumunda ciddi doku hasarı meydana getirmesi nedeniyle, bu ilaçların güvenli uygulanması
Kemoterapi ilaçlarının 24 saat ya da daha uzun süreli uygulanmasıdır.

Drenaj kataterleri perkutan ve bliyer olmak üzere ikiye ayrilir.
Göğüs ya da karın boşluğunda yer alan bir organın (akciğer, karaciğer, böbrek, pankreas, safra yolları, idrar yolları vs.) veya bir yapının içerisinde ya da çevresinde toplanan sıvının ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi veya röntgen gibi görüntüleme yöntemleri rehberliğinde yerleştirilen bir iğne veya hortum ile vücut dışına alınma işlemidir.
Tedavi tamamlanıncaya kadar bu kateter yerinde kalacak, yapılacak izlem ve aralıklı kontroller sonucunda tatminkar boşaltım elde edildiğinde kateter çıkartılacaktır.